Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Đồng Tháp

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:
Quận/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Huyện Lấp Vò Chợ Định Yên ,Xã Định Yên NT Huệ Thi 0277 3665147
Huyện Lấp Vò 476,Chợ Vàm Cống ,Xã Bình Thạnh NT Quãng Thái Tường 0277 3845565
Huyện Lấp Vò 605,Thị Trấn Lấp Vò NT Vạn Hòa Đường 027 73845211
Huyện Lấp Vò Chợ Vĩnh Thạnh,Xã Vĩnh Thạnh QT Lệ Hoa 027 73672219
Huyện Lấp Vò Chợ Vĩnh Thạnh,Xã Vĩnh Thạnh QT Bé Hai 027 73670047
Huyện Lấp Vò Chợ Mương Điều ,Xã Mương Điều QT Minh Kha 027 73675264
Huyện Lấp Vò 168,Khu Dân cư Chợ Đất Sét QT Duy Vân 093 9113927
Huyện Lấp Vò 64 ,Hiệp Bình A,Xã Bình Thạnh Trung QT Trường An 0128 9838323
Huyện Lấp Vò Chợ Đất Sét NTB Xuân An 016 82130839
Huyện Lấp Vò Chợ Hòa Lạc QT Văn Hương 097 4292674
Huyện Lai Vung 601,Chợ Long Thành ,Long Hậu NT Ích Thọ Đường 0277 3656434
Huyện Lai Vung 600,Chợ Long Thành ,Long Hậu NT Nguyễn Nguyên Đường 0277 3656469
Huyện Lai Vung Chợ Cái Tắc QT Tám 027 73630839
Huyện Lai Vung Thị Trấn Lai Vung NT Tế Lương Đường 0939 081 292
Huyện Lai Vung 431,Khóm 3,Thị Trấn Lai Vung QT Hường Mai 1 027 73655642
Huyện Lai Vung 422 , Khóm 1,Thị Trấn Lai Vung QT Hường Mai 027 73848315
Huyện Lai Vung 142,Khóm 3,Thị Trấn Lai Vung QT Trâm Anh 0933 840248
Huyện Lai Vung 344,Chợ Tân Thành,Xã Tân Thành QT Hồng Phí 027 73649252
Huyện Lai Vung 365,Chợ Tân Thành,Xã Tân Thành QT Thu Thơ 098 6250332
Huyện Lai Vung Chợ Tân Thành,Xã Tân Thành NT Tú Mỹ 0165 6869526
Thành Phố Sa Đéc 152,Nguyễn Sinh Sắc ,P2 NT Thiện Phúc 0277 3861975
Thành Phố Sa Đéc 17,Lê Thánh Tôn,Khóm 1 ,P2 NT Hoài Nhân 2 0277 3862665
Thành Phố Sa Đéc A30,Hùng Vương ,P2 NT Minh Hùng 0277 3770099
Thành Phố Sa Đéc 249,Trần Hưng Đạo,khóm 1 ,P1 NT Hoài Tân 0277 3861959
Thành Phố Sa Đéc 258.Trần Hưng Đạo,khóm 1,P2 NT Minh Phúc 0277 3862146
Thành Phố Sa Đéc 249,Nguyễn Huệ,khóm 1,P2 NT Vạn Đức 0277 3861377
Thành Phố Sa Đéc 117,Nguyễn Huệ,khóm 1,P3 NT Trần Hào 0277 3861448
Thành Phố Sa Đéc 17A,Tân Phú Đông NT Vân Khánh 0988 602126
Thành Phố Sa Đéc 200,Trần Hưng Đạo,khóm 1 ,P1 NT Di Thái Hòa 0277 3861063
Thành Phố Sa Đéc 218,Trần Phú ,Phường An Hòa NT Vĩnh Lộc 0277 3864899
Huyện Châu Thành Chợ Cái Tàu Hạ,Thị Trấn Cái Tàu Hạ QT Kim Em 0933 411160
Huyện Châu Thành Chợ Cái Tàu Hạ,Thị Trấn Cái Tàu Hạ QT Thiên Tân 027 73840996
Huyện Châu Thành Chợ Cái Tàu Hạ,Thị Trấn Cái Tàu Hạ QT Thanh Tâm 0277 3840295
Huyện Châu Thành Chợ Cái Tàu Hạ,Thị Trấn Cái Tàu Hạ QT Kim Dung 027 73841262
Huyện Châu Thành Chợ Cái Tàu Hạ,Thị Trấn Cái Tàu Hạ QT Kim Hạnh 027 73611895
Huyện Châu Thành Chợ Cái Tàu Hạ,Thị Trấn Cái Tàu Hạ QT Tân Hưng 0277 3840267
Huyện Châu Thành Chợ Nha Mân,Tân Nhuận Đông QT Thành Nam 0277 3620301
Huyện Châu Thành 1471,Chợ Nha Mân,Tân Nhuận Đông QT Quỳnh Mai 0167 5050552
Huyện Châu Thành Số 09 ,lô E,Chợ Nha Mân,Tân Nhuận Đông QT Đức Thuận 0277 3622276
Huyện Châu Thành 695,Ấp Tân An ,Tân Nhuận Đông QT Tuyết Nhi 091 8660809
TP. Cao Lãnh Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hồng Phước 1222181372
TP. Cao Lãnh Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Ngọc Hải 913787198
TP. Cao Lãnh Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vĩnh Đức Đường 1237717179
TP. Cao Lãnh Chợ Cao Lãnh, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Thuận Phước 2773851495
TP. Cao Lãnh Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Huỳnh Yến 941591188
TP. Cao Lãnh Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Lê Hiếu 979297979
TP. Cao Lãnh Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vĩnh Hiệp Đường 2773852454
TP. Cao Lãnh Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phước Thọ 939924351
TP. Cao Lãnh Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hưng Vương 2773852878
TP. Cao Lãnh Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Duy Khoa 2773857936
Huyện Cao Lãnh Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hồng Phát Đường 979860007
Huyện Cao Lãnh Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hồng Tươi 2773822283
Huyện Cao Lãnh Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp Nhà Thuốc Kim Dung 2773910187
Huyện Cao Lãnh Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Đình Yến 976329829
Huyện Cao Lãnh Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phước Nguyên Hưng 2773914537
Huyện Cao Lãnh Xã Thống Linh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vĩnh Phát Đường 919879499
Huyện Cao Lãnh Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Thảo Quyên 2773822660
Huyện Cao Lãnh 143 Ấp Bình Mỹ, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hữu Nghị 2773929342
Huyện Cao Lãnh Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phúc Tuyền 01655 80 18 05
Huyện Cao Lãnh Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hoàng Yến 979103293
Huyện Tháp Mười Xã Mỹ Quí, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vạn Phát 2773956968
Huyện Tháp Mười Chợ Mỹ An, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Thọ An Đường 918750210
Huyện Tháp Mười Chợ Mỹ An, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phúc Nga 2773824197
Huyện Tháp Mười Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phú Tâm 673826023
Huyện Tháp Mười Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vạn Phát 918624926
Huyện Tháp Mười Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hai Phước 2773954215
Huyện Tháp Mười Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hồng Lệ 2773954073
Huyện Tháp Mười Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Gia Nghi 1687651861
Huyện Tháp Mười Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Út Kim Liên 1665156956
Huyện Tháp Mười Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà Thuốc Huỳnh Cung 2773963191
Huyện Thanh Bình Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Nhơn Hòa Đường 02773 833 073
Huyện Thanh Bình Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Trúc Phương 0673 833 883
Huyện Thanh Bình Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Tấn Yến 0984 731 153
Huyện Thanh Bình Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hòa Bình 2773834234
Huyện Thanh Bình Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Xuân Hòa Đường 0913 621 772
Huyện Thanh Bình Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phục Sanh Đường 02773 545 354
Huyện Thanh Bình Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Minh Hiển 0918 365 904
Huyện Thanh Bình Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Dũng Hạnh 01256 46 5550
Huyện Thanh Bình Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Minh Mẫn 0125 261 2861
Huyện Thanh Bình Xã Tấn Mỹ, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà Thuốc Nguyễn Thị Giấy 02773 548 061
Huyện Tam Nông Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vạn Hưng 2773827037
Huyện Tam Nông Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Dương Đông 949567911
Huyện Tam Nông Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Kim Sến 1219617697
Huyện Tam Nông Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phục Hưng Đường 1208661686
Huyện Tam Nông Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hoàng Kim 0979 067 191
Huyện Tam Nông Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Quang Tuyến 2773981159
Huyện Tam Nông Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Tân Định 2773981177
Huyện Tam Nông Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Phương Duyên 0963 494 497
Huyện Tam Nông Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Hồng Trà 982394959
Huyện Tam Nông Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Nhà Thuốc Thanh Vân 2773987168
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Khu Chợ Tân Hồng, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vạn Thuận Đường 939686959
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Khu Chợ Tân Hồng, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp Nhà Thuốc Tế Lương Đường 2 916404148
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Thị Xã Hồng Ngư, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Tế Lương Đường 1 2773837467
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Thị Xã Hồng Ngư, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Tế Lương Đường 3 2773229220
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Thị Xã Hồng Ngư, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Xuân Hương 2773837745
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Ấp Phú Lợi A, Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vy Đạt A 976383227
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Ấp Phú Lợi A, Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Vy Đạt ( Hạnh ) 907051559
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Thị Xã Hồng Ngư, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Dân Sanh Đường 1 02773 561 656
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Thị Xã Hồng Ngư, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Mỹ Phát 918058249
Huyện Tân Hồng - Hồng Ngự Ấp Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Nhà Thuốc Ngọc Cẩm 0975 244 202

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 0977 391 048 - 0977 456 589 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.
 HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Yêu cầu đang được gửi đi